Ringenäs GK – Logotyp vit

Händer på ringenäs

Vårgödsla din gräsmatta

7-28 april, 2024

Vårgödsla din gräsmatta! 

Låt Ringenäs Golfklubb Junior & Elit vårgödsla din gräsmatta 2024

Vi fortsätter även i år med det uppskattade erbjudandet att vårgödsla din gräsmatta, så hör av dig redan nu så planerar vi in din gräsmatta. Priset är 750 kr/gräsmatta (max 1300 m2) inom Halmstad kommun. Då vår och sensommargödsling var uppskattat förra året erbjuder vi även det i år. Paketpris om man köper både vår och sensommargödsling 1350:-

Hur gör man:

Du beställer din vårgödsling genom att betala in 750:- kr alternativt 1350:- till

  • Bankgiro                5135- 6426 Handelsbanken
  • Swish                      1235288428

Vid betalning uppger du namn och adress där gödningen skall ske, så kommer vi planera in din beställning. Vi kommer utföra jobbet mellan kl. 09-18 på någon av följande helger:

7 april       13 – 14 april       20 – 21 april       27 – 28 april

  • Sensommar gödsling sker i juli månad eller efter väderlek

Har du några frågor eller om du har något annat du vill meddela oss innan vi kommer och gödslar kan du mejla till: asbrattan@gmail.com eller notera det vid inbetalningen. Meddela oss om du vill att vi ringer till dig innan vi kommer. Vi gör allt arbete ideellt och har därför begränsad möjlighet att göra undantag. Vi kommer planera in era gräsmattor allt eftersom anmälningarna kommer in under någon av ovanstående helger (se ovan).

Hur gör vi arbetet:

  • Arbetet utförs av våra juniorer & elitspelare när de är tävlingslediga.
  • Vi använder stroller som ger jämn och rätt fördelning.
  • Vi använder gödsel för gräsmatta utan mossbekämpningsmedel.
  • Gödslingen kan göras i alla väderlekar. Vid torrt väder, vattna gärna.
  • Vi utför arbetet mellan klockan 09–18 under helgerna.
  • Vi presenterar oss som Junior & Elitspelare för Ringenäs Golfklubb.
  • Du slipper allt eget arbete med att gödsla.

Kontaktperson:                 Ann-Sofie Bratt
asbrattan@gmail.com

070-77 77 594