Ringenäs GK – Logotyp vit

Ringenäs Golfklubb

Föreningen

Föreningen

Ringenäs Golfklubb

Ringenäs Golfklubb är en välmående förening inom golf som värnar gott om sina medlemmar hela vägen från knattar till seniorer. Nedan hittar ni policys, protokoll och kommittéer, saknas det någon kontaktuppgift är det bara att höra av sig till receptionen.

Bli medlem
Du hittar våra medlemskap här.
Klubbstyrelse

Ordförande
Kenneth Banelind. 076 – 038 51 47

Vice Ordförande
Urban Månsson

Kassör
Carina Karlsson

Ordförande Junior & Elit
Frida Svensson

Ordförande tävling
Christian Scharf

Ordförande Senior
Boel Blucher

Medlemskommitté
Josefine Jansson

Ordförande utveckling
Sofie Widal

Ordförande dam
Lotta Rautenberg

Medlemspolicy

Inträdesavgift 

Fr.o.m 1 maj 2023 har vi inträdesavgift. Vid uppgradering av medlemskap betalas mellanskillnaden till ny inträdesavgift. Upp till 21 år och student betalas ingen inträdesavgift.

Inträdesavgiften betalas inte tillbaka.
Som redan medlem i klubben och vid övergång till senior (22 år) betalas ingen inträdesavgift alls.

Uppsägning av medlemskap

Medlemskapen gäller per kalenderår och gäller tills vidare. Uppsägning eller förändring av medlemskap skall vara skriftligt oss tillhanda senast den 31 oktober innan aktuellt spelår.

Studentmedlemskap

För att räknas som student krävs studietakt på minst 75 %, intyg är ett krav och ska lämnas in. Medlemskapet aktiveras först när avgifter erlagts. Medlemskapet betalas via MinGolf.se. Där ska ni gå in under obetalda avgifter och betala samtliga avgifter. Medlemskapet består nämligen av tre olika delar. Medlemskapet aktiveras direkt när ni betalat alla avgifter.

Sjukdom och skada 

Medlem som innan 1:a april blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel får sitt medlemskap uppskjutet 1 år mot en kostnad motsvarande passivt medlemskap. Medlemskapet i GIT aktiveras till ett passivt medlemskap från och med den dag ni skriftligt anmält detta till klubben och senast 30 dagar efter påkommen skada. Pengarna som är möjliga att få tillbaks är skillnaden mellan den redan betalda spelrättsavgiften och passivt medlemskap. Observera att det endast är spelrättsavgiften som berörs.

Medlem som innan 1:a juli blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får sin spelrättsavgift reducerad med 50% till nästkommande år. Medlemskapet i GIT aktiveras till ett passivt medlemskap från och med den dag ni skriftligt anmält detta till klubben och senast 30 dagar efter påkommen skada. Om 10 rundor redan spelats innan 1:a juli så anses medlemsavgiften vara förbrukad och ingen kompensation görs.

Medlem som efter 1:a juli blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel får ingen kompensation.

Den medlem som vill åberopa denna policy skall skriftligen meddela klubbens kansli senast 30 dagar efter skadan efter sjukdomen uppstått. Begäran skall styrkas med läkarintyg eller motsvarande.

 

Vid skada ber vi er först att kontakta Folksam med Ringenäs som referens*

*Årsavgiftsförsäkring från Folksam

Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år.

Påskrivet 2023-10-30

Föreningens stadgar
Åldersseriespel - lagkaptener

D60 – Carina Eriksson
horshaga.eriksson@hotmail.com

D70 – Maj-Lis Petersson
majlis.petersson@telia.com

H22 – Patrik Ölander
patrik@ringenasgk.se

H50 – Fredrik Zimmerman
fredrik@tosito.se

H60 div 1 – Thomas Öhman
thomas.ohman@trmedia.se

H60 div 2 – Urban Månsson
mansson.urban@gmail.com

H70 – div 1 Gunnar Nilsson
gunnar.nilsson@telia.com

H75 – div 1 Jan Bengtson
jesinajan@telia.com

H75 – div 2 Jan Bengtson
jesinajan@telia.com

H80 – Inge Gamming
inge@gamming.se

Bankommittén

Uno Petersson, Mikael Hjerp, Peter Franzén, Kenneth Banelind, Sofie Widal

Vårt övergripande mål är att erbjuda medlemmar och gäster golfspel på intressanta och välskötta banor. Det natursköna läget i Ringenäs skall utnyttjas för att skapa en totalupplevelse för såväl medlemmar som gäster.

För att nå detta mål inriktar vi oss på:

 • Säkerhet för spelare och banpersonal.
 • Banlayoutens spelstrategiska karaktär.
 • Vidmakthålla en hög skötselstandard på samtliga spelytor.
 • Förbättra naturupplevelsen.
 • Ta till oss synpunkter från medlemmar och gäster.
 • Ansvara för att det finns ordningsföreskrifter och lokala regler

Vi brukar ha möte fyra gånger om året. Bankommittén har en rådgivande funktion. Beslut om större investeringar tas av ägarna (Ringenäs Golf AB). De beslut som fattas om förändringar eller om det är något annat som berör banans skötsel meddelas medlemmarna via mail eller på klubbens hemsida.Har du som medlem eller gäst några idéer eller synpunkter på banan får du gärna kontakta något av oss.

Damkommittén

Lotta Rautenberg lotta.rautenberg@icloud.com
Mona Holmberg monanki55@gmail.com
Kerstin Kolmodin kerstin.kolmodin@telia.com
Monica Elenvik monicaelenvik@gmail.com
Kerstin Feldt kfeldt035@gmail.com

Juniorkommittén

Ordförande
Frida Svensson frida@pamica.se

Huvudtränare/Tävling coach damlag.
Thomas Lindström thomas@ringenasgk.se

Huvudtränare, spelträning/fadderrundor, coach herrlag
Peter Franzén peter.pro@ringenasgk.se

Huvudtränare, Spelträning/fadderrundor, Coach pojkar
Oskar Petersson oskar@ringenasgk.se

Finansiering (sponsorer & gräsmattegödsling)
Per Bengtsson per.bengtsson1965@outlook.com

Tävling junior/elit, nyhetsflöde, finansiering (sponsorer)
Peter Widal peter@widalindustri.se

Sociala aktiviteter, finansiering (sponsorer)
Johan Libera johan.libera@gmail.com

Kommunikation (aktivitetskalender),tävling junior/knatte
Petter Månsson petter.mansson@gmail.com

Kommunikation (aktivitetskalender), tävling junior/knatte (Ringenästour)
Fredrik Landh fredrik.landh@gmail.com

Ersättning, sociala aktivteter 
Helén Petersson mhelenp@hotmail.se

Regel- och handicapkommittén

Ordförande Gunnar Nilsson
Boel Blücher
Gunilla Björkman
Sara Högdin

Regel- och handicapkommitténs uppgifter

 • informera medlemmar om golf- & hcp-regler
 • arrangera regelutbildningar/träffar
 • följa de hcp-direktiv och regler som kommer från HGDF och SGF
 • under året genomföra en årlig hcp-revision för alla medlemmar
 • hantera de önskemål om hcp-ändringar som kommer från enskilda medlemmar
 • långsiktigt arbeta för att så många medlemmar som möjligt får EGA exakt tävlings-hcp
 • varje år se över de lokala reglerna för Ringenäs GK
 • långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna
 • verka för kortare rondtider och säker golf
 • verka för att medlemmarna har ett rättvisande HCP vilket gör golfen roligare
 • bistå klubben vid disciplinärenden
Seniorkommittén

Ordförande Jörgen Friberg jorgen.c.friberg@gmail.com 

Kassör/vice ordf. Kristina Lindström kristina.mats.lindstrom@telia.com

PR-Support Curt Fridlund curtfridlund@hotmail.com

Hemsida/res. rapportering Åse Nilsson ase-marie@hotmail.se

Kommunikation/sekreterare Christer Karlsson skattegard@gmail.com    Östen Gustavsson gsson.v@telia.com 

Tävlingskommittén

Ordförande Christian Scharf
scharf_christian@hotmail.com

Tävlingskommitténs uppgifter

 • ansvarar för klubbtävlingar.
 • ansvarar för klubbens ålders seriespel som arrangeras av Hallands Golfförbund.
 • ansvarar för att klubben har utbildade tävlingsledare och funktionärer.
Utvecklingskommittén
Utvecklingskommittén ansvarar för utvecklings- och utbildningsfrågor samt sköter föreningens kontakter med kommunen. I styrelsen representerar Utvecklingskommittén (UK) även Regel- och handicapkommittén och Bankommittén. 
 
Kommittéansvarig: Sofie Widal
Valberedning

Ordförande Peter Ljungkvist

Martin Engström

Bo Eliasson

engagera dig i vår anläggning

Ringenäs Golfklubb

Ringenäs golfbana består av tre 9-hålsslingor  som dagligen utgör en kombinerad 18-hålsbana och en 9-hålsbana. De tre olika slingorna har även olika karaktärer vilket skapar en varierad golf för er medlemmar. Som medlem är du även en del av en förening där du kan lägga in förslag till styrelse och engagera dig i någon av våra kommittéer för att hjälpa oss och varandra att bli en ännu starkare och roligare klubb. Ringenäs ledord är att vi ska vara familjära och det är något ni verkligen kommer att märka på vår anläggning med allt från medlemsaktiviteter, förmåner och erbjudanden. 

Ringenäs Golfklubb